ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΓΕΩΤΟΠΙΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4.2.1

Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2013

Γενική Πρόσκληση για Διοργάνωση Σεμιναρίων

Πρόσκληση προμηθευτών μητρώου για τη δράση

Τεχνική Περιγραφή για Διοργάνωση Επιμόρφωσης