Τελική Συνάντηση έργου ΓΕΩΤΟΠΙΑ στη Σητεία, 10 - 13/11/2013

Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2013

Η Τελική Συνάντηση του έργου ΓΕΩΤΟΠΙΑ θα πραγματοποιηθεί στη Σητεία από τις 10 - 13 Νοεμβρίου 2013, με τη συμμετοχή όλων των εταίρων Ελλάδας και Κύπρου, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα.