Πρόσκληση με αρ. πρωτ. 438/17.01.2013 – εκτύπωση υλικού προβολής, εκπαίδευσης και διαφήμισης προγράμματος ΓΕΩΤΟΠΙΑ – ΜΦΙΚ (κα 3408)

Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2013

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτύπωση υλικού προβολής, εκπαίδευσης και διαφήμισης προγράμματος ΓΕΩΤΟΠΙΑ – ΜΦΙΚ στα πλαίσια του έργου με τίτλο «Interreg: Γεωτουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη, όρη Ιτάνου Κρήτης- Όρος Τρόοδος Κύπρος (ΓΕΩΤΟΠΙΑ)» και κα 3408

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην πρόσκληση.

Υπόμνημα χάρτη