Το Γεωπάρκο της Σητείας για άλλα 4 χρόνια θα είναι μέλος των Παγκόσμιων Γεωπάρκων της UNESCO

Πέμπτη, 6 Αυγούστου 2020

Το Γεωπάρκο της Σητείας για άλλα 4 χρόνια θα είναι μέλος των Παγκόσμιων Γεωπάρκων της UNESCO

Μια συλλογική προσπάθεια, με τον Δήμο Σητείας και τον ΔΟΚΑΣ επικεφαλής, με τους υποστηρικτές, τους εθελοντές,  τους συνεργάτες και όλους τους φορείς της Σητείας να δικαιώνονται και να είναι υπερήφανοι για αυτήν τη σπουδαία διάκριση.

Η Σητεία μπορεί να βλέπει το μέλλον της βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης μέσα από το Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO της Σητείας. 

Συνεχίζουμε, ελπίζοντας ότι η Σητεία θα παραμείνει για πολλά χρόνια μέλος των Παγκόσμιων Γεωπάρκων της UNESCO.

 

Sitia Geopark will be a member of the UNESCO Global Geoparks for another 4 years.


A collective effort that was completed successfully, with the Municipality of Sitia and D.O.K.A.S. in charge, with the supporters, the volunteers, the collaborators and all the institutions of Sitia to be justified and to be proud of this great distinction.
Sitia is able to see the future of sustainable development through the UNESCO Global Geopark of Sitia.
We continue the effort, hoping that Sitia will remain for many years a member of the UNESCO Global Geoparks.