Φορέας διαχείρισης του Γεωπάρκου Σητείας είναι ο Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικοπολιτιστικής Ανάπτυξης Σητείας. (Δ.Ο.Κ.Α.Σ.). Ο Δ.Ο.Κ.Α.Σ. είναι Δημοτικός Οργανισμός του Δήμου Σητείας, εντός των γεωγραφικών ορίων του οποίου βρίσκεται το γεωπάρκο Σητείας, και ιδρύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Για τις ανάγκες διαχείρισης του γεωπάρκου ο Δ.Ο.Κ.Α.Σ. αυτόνομο γραφείο στη παραλιακή λεωφόρο Καραμανλή στην πόλη της Σητείας.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.Κ.Α.Σ. ορίστηκε ενδεκαμελής επιτροπή σχεδιασμού, διαχείρισης και υποστήριξης του Γεωπάρκου από εκπροσώπους του Δήμου και άλλων φορέων. Κάθε φορέας ορίσει στην επιτροπή διαχείρισης ένα εκπρόσωπο με τον αναπληρωτή του.

Στην επιτροπή διαχείρισης του γεωπάρκου Σητείας συμμετέχουν.

 1.  Εκπρόσωπος του Δήμου Σητείας.
 2.  Εκπρόσωπος της αντιπολίτευσης του Δήμου Σητείας.
 3.  Εκπρόσωπος του Δ.Ο.Κ.Α.Σ.
 4.  Εκπρόσωπος του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης.
 5.  Εκπρόσωπος της Εφορείας Αρχαιοτήτων.
 6. Εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Δασών.
 7. Εκπρόσωπος του Οργανισμού Ανάπτυξης Σητείας
 8. Εκπρόσωπος της Ενωσης Ξενοδοχείων Σητείας
 9. Εκπρόσωπος του ΚΠΕ Ιεράπετρας
 10. Εκπρόσωπος της Ιεράς Μονής Τοπλού.
 11. Εκπρόσωπος του Ορειβατικού Συλλόγου Σητείας.