Μενού Κλείσιμο

ΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ / ΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ

52. Επώθηση Ερημούπολη

Πάνω από την παραλία της Ερημούπολης υπάρχει η χαρακτηριστική επώθηση του τεκτονικού καλύμματος της Τρίπολης (ασβεστόλιθοι) πάνω στο τεκτονικό κάλυμμα των Φυλλιτών – Χαλαζιτών (σχιστόλιθοι και άλλα μεταμορφωμένα). Η τεκτονική επαφή (επώθηση) παρατηρείται σε μεγάλο μήκος παράλληλα με τον δρόμο. Η επαφή αποτελεί τμήμα του Κρητικού Ρήγματος Απόσπασης.

53. Επώθηση Καρυδίου 

Η εντυπωσιακή επώθηση των ασβεστολίθων της ενότητας της Τρίπολης πάνω στο βυσινί φυλλίτες της ομάδας των Φυλλιτών – Χαλαζιτών φαίνεται πολύ καθαρά στα πρανή του δρόμου. Η επώθηση αποτελεί ένα πολύ μεγάλο ρήγμα με οριζόντα σχεδόν επιφάνεια, που διατρέχει σχεδόν όλη την Κρήτη. Με το ρήγμα αυτό μετακινήθηκαν πολλά χιλιόμετρα τα πετρώματα της Τρίπολης και βρίσκονται σήμερα να σκεπάζουν αυτά των Φυλλιτών-Χαλαζιτών. Το ρήγμα δημουργεί τις συνθήκες για εμφάνιση πολλών πηγών καθώς το νερό που εισχωρεί στους ασβεστόλιθους της Τρίπολης, συναντά τους υποκείμενους αδιαπέρατους φυλλίτες και ακολουθώντας την επιφάνεια του ρήγματος εμφανίζεται στην επιφάνεια της Γης σχηματίζοντας πολλές απο τις πηγές της περιοχής.

54. Επώθηση Κάτω Ζάκρου

Μέσα στο φαράγγι της Κάτω Ζάκρου παρατηρείται η χαρακτηριστική επώθηση του τεκτονικού καλύμματος της Τρίπολης (ασβεστόλιθοι) πάνω στο τεκτονικό κάλυμμα των Φυλλιτών – Χαλαζιτών (σχιστόλιθοι και άλλα μεταμορφωμένα). Η τεκτονική επαφή (επώθηση) παρατηρείται και σε άλλα σημεία εντός του φαραγγιού και αποτελεί το επίπεδο βάσης του, δημιουργώντας τις συνθήκες ανάπτυξης μικρών πηγών.

55. Τεκτονικό Κάλυμμα Ξηρολίμνης 

Η περιοχή της Ξηρολίμνης δεν είναι χαρακτηριστική μόνο για το αιολικό της πάρκο αλλά και για την τεκτονική της δομή, καθώς εκεί παρατηρείται ολόκληρο το τεκτονικό κάλυμμα της Τρίπολης πάνω στους Φυλλίτες – Χαλαζίτες. Η τυπική θέση παρατήρησης του καλύμματος βρίσκεται λίγο ανατολικά της κορυφής Αρμί.

56. Επώθηση Αδραβαστών 

Λίγο πριν τον οικισμό Αδραβάστοι υπάρχει η χαρακτηριστική επώθηση του τεκτονικού καλύμματος της Τρίπολης (ασβεστόλιθοι) πάνω στο τεκτονικό κάλυμμα των Φυλλιτών – Χαλαζιτών (σχιστόλιθοι και άλλα μεταμορφωμένα). Η τεκτονική επαφή (επώθηση) παρατηρείται σε μεγάλο μήκος παράλληλα με τον δρόμο. Η επαφή αποτελεί τμήμα του Κρητικού Ρήγματος Απόσπασης.

57. Επώθηση Σκαλιά 

Λίγο πριν την τοποθεσία Σκαλιά και πάνω στο μονοπάτι Ε4 διακρίνεται η επώθηση του τεκτονικού καλύμματος του Μαγκασά πάνω στο κάλυμμα της Τρίπολης. Με τεκτονική επαφή (επώθηση) φαίνονται οι ασβεστόλιθοι του Μαγκασά πάνω στον φλύσχη της Τρίπολης.

58. Επώθηση Κατσουνάκι

Στα πρανή του δρόμου προς Ξερόκαμπο, λίγο πριν τον οικισμό διακρίνεται η επώθηση του τεκτονικού καλύμματος του Μαγκασά πάνω στο κάλυμμα της Τρίπολης. Με τεκτονική επαφή (επώθηση) φαίνονται οι ασβεστόλιθοι του Μαγκασά πάνω στον φλύσχη της Τρίπολης.

59. Τεκτονικό Ράκος Εσταυρωμένου

Ακριβώς πάνω από τον οικισμό Πεύκοι, στα βορειοδυτικά του, δεσπόζει ένας απότομος και ψηλός λόφος, στην κορυφή του οποίου βρίσκεται το εκκλησάκι του Εσταυρωμένου. Ο λόφος αυτός από γεωτεκτονικής σκοπιάς αποτελεί ένα τεκτονικό ράκος (εξού και το όνομα Τεκτονικό Ράκος Εσταυρωμένου), δηλαδή μία υπολειμματική μορφή του τεκτονικού καλύμματος της Τρίπολης πάνω στους Φυλλίτες – Χαλαζίτες s.l. Ο λόφος αποτελείται από ασβεστολίθους της Τρίπολης οι οποίοι είναι τεκτονικώς τοποθετημένοι πάνω στα μεταμορφωμένα πετρώματα των Φυλλιτών – Χαλαζιτών s.l. τα οποία παρατηρούμε στη βάση του λόφου, από όπου αρχίζουν τα σκαλοπάτια προς την κορυφή του, όπου και το εκκλησάκι. Η θέα από την κορυφή είναι μοναδική, καθώς προσφέρεται για ερμηνεία του γεωλογικού τοπίου, αλλά απλώνεται και απλόχερα προς το Νότιο Κρητικό Πέλαγος.