Μενού Κλείσιμο

ΠΤΥΧΕΣ

64. Πτυχή Βάι 

Στην ευρύτερη περιοχή του Βάι εμφανίζονται ελαφρώς μεταμορφωμένα ηφαιστειο-ιζηματογενή πετρώματα που περιλαμβάνουν χαλαζιτικούς μεταψαμμίτες και ιλυόλιθους. Τα πετρώματα αυτά συχνά εντάσσονται στην ενότητα Φυλλιτών – Χαλαζιτών s.l. με την ευρεία έννοια, εκπροσωπούν ωστόσο τη βάση της στρωματογραφικής κολώνας της ενότητας Τρίπολης. Πάνω από το Βάι, στη διάσημη θέση θέας, αυτά τα πετρώματα σχηματίζουν μία μεγάλη και εντυπωσιακή, κατακόρυφη, ισοκλινή πτυχή, η οποίσ είναι εμφανής από την κάμψη των στρώσεων του πετρώματος.

65. Πτυχές Ερημούπολης 

Στη μοναδικού κάλλους παραλία της Ερημούπολης εμφανίζονται πολυπτυχωμένοι και ελαφρώς μεταμορφωμένοι σχιστόλιθοι, ιλυόλιθοι και πηλίτες με ποικίλα και πολύ εντυπωσιακά χρώματα. Οι πτυχές διαπερνώνται και από πολυάριθμα μικρά ρήγματα και δημιουργούν ιδιαίτερες γεωμορφές με κυρίαρχη την υπολειμματική εμφάνιση που δεσπόζει σαν φυσικό γλυπτό στο νότιο τμήμα της παραλίας.

66. Πτυχές Προφήτη Ηλία 

Στα πρανή του δρόμου μετά τον οικισμό Καλαμάκι και πριν τη Μονή Τοπλού, παρατηρούνται πτυχές στα πετρώματα της βάσης της ενότητας της Τρίπολης.