Μενού Κλείσιμο

ΠΗΓΕΣ

67. Πηγή Επάνω Ζάκρου 

Η πηγή της Επάνω Ζάκρου δημιουργείται στην επαφή μεταξύ των υδροπερατών ασβεστολίθων της Τρίπολης που είναι επωθημένοι πάνω στα αδιαπέρατα μεταμορφωμένα πετρώματα της ενότητας Φυλλιτών – Χαλαζιτών. Το νερό κινείται μέσα στα σπήλαια των βουνών της Ζάκρου μέχρι να καταλήξει στην έξοδό του στην πηγή. Τα νερά της πηγής τροφοδοτούν με νερό ύδρευσής όλη τη γύρω περιοχή, ενώ συντηρούν και σημαντικά οικοσυστήματα μέχρι και την Κάτω Ζάκρο. Στο παρελθόν υποστήριζαν και αρκετούς υδρόμυλους, μερικοί από τους οποίους διατηρούνται και σήμερα.

68. Πηγή Σκαλιά 

Η πηγή στα Σκαλιά δημιουργείται στην επαφή μεταξύ των υδροπερατών ασβεστολίθων του Μαγκασά που είναι επωθημένοι πάνω στον αδιαπέρατο φλύσχη της ενότητας Τρίπολης. Η πηγή συντηρεί ένα μικρό εποχιακό τέλμα, που είναι ζωτικό για πολλούς οργανισμούς της περιοχής.

69. Πηγή Φλέγα 

Η πηγή του Φλέγα δημιουργείται στην επαφή μεταξύ των υδροπερατών ασβεστολίθων της Τρίπολης που είναι επωθημένοι πάνω στα αδιαπέρατα μεταμορφωμένα πετρώματα της ενότητας Φυλλιτών – Χαλαζιτών. Η πηγή ορισμένες περιόδους λειτουργεί και ως αρτεσιανή εκτοξεύοντας νερό με πίεση και τροφοδοτεί με νερό το φαράγγι των Χοχλακιών και τους γύρω οικισμούς.

70. Πηγές Μονής Τοπλού 

Στην έξοδο του φαραγγιού της Μονής Τοπλού προς τη θάλασσα, παρατηρούνται πηγές οι οποίες δημιουργούν μικρές φυσικές λιμνούλες στα κοιλώματα των Μειοκαινικών πετρωμάτων. Οι πηγές δημιουργούνται στην ασύμφωνη επαφή των υπερκείμενων στρωματογραφικά, υδροπερατών πετρωμάτων του Μειοκαίνου πάνω στα αδιαπέρατα πετρώματα του φλύσχη της Τρίπολης.

71. Πηγή Ζου 

Μια σημαντική πηγή για την Ανατολική Κρήτη εμφανίζεται νότια του οικισμού Ζου. Η πηγή δημιουργείται στην επαφή των ασβεστολίθων και δολομιτών της ενότητας της Τρίπολης με τα υποκείμενα πετρώματα της ενότητας των Φυλλιτών-Χαλαζιτών. Οι έντονη καρτικοποίηση και οι σπηλαιώσεις των πετρωμάτων της Τρίπολης οδηγούν το νερό μέσα στο εσωτερικό της Γης όπου και συναντά το Κρητικό ρήγμα απόσπασης που φέρνει σε επαφή την Τρίπολη με τα φυλλιτικά πετρώματα. Αυτά ως αδιαπέρατα, δεν επιτρέπουν στο νερό να κινηθεί βαθύτερα με αποτέλεσμα να δημιουργείται η πηγή.

72. Πηγή Αγίου Γεωργίου