Μενού Κλείσιμο

ΚΑΡΣΤΙΚΕΣ ΓΕΩΜΟΡΦΕΣ

13. Οροπέδιο Μαύρος Κάμπος 

Το οροπέδιο του Μαύρου Κάμπου βρίσκεται μεταξύ της Επάνω Ζάκρου και της περιοχής Σκαλιά και διασχίζεται από το μονοπάτι Ε4 (γεωδιαδρομή 8). Πρόκειται για ένα πανέμορφο οροπέδιο το οποίο φιλοξενεί και πολυάριθμους μικρούς υγρότοπους.

14. Οροπέδιο Ζάκανθος 

Στη Ζάκαθο υπάρχει το ομώνυμο οροπέδιο το οποίο περιβάλεται από τους ασβεστόλιθους της ενότητας Μαγκασά. Στο οροπέδιο αναπτύσσονται καλλιέργειες.

15. Οροπέδιο Χανδρά – Αρμένων 

Το Οροπέδιο Χανδρά – Αρμένων είναι ένα μεγάλο οροπέδιο που αναπτύσσεται στην ασύμφωνη επαφή μεταξύ των αλπικών πετρωμάτων του μειοκαίνου, που επικραττούν στις βορειοδυτικές παρυφές του και των αλπικών πετρωμάτων των ενοτήτων Τρίπολης και Πίνδου που επικραττούν στις νοτιοανατολικές παρυφές του. Εντός του οροπεδίου αναπτύσσεται σημαντικός ελέυθερος υδροφόρος ορίζοντας με πλήθος καλλιεργειών που δίνουν και μοναδικές ποικιλίες αμπέλου. Προς τα ανατολικά υπάρχει και ο αρχαιολογικός χώρος της Βόιλας με κρήνες και πηγές που εκφορτίζονται από την επαφή των ασβεστολίθων της Πίνδου πάνω στον φλύσχη της Τρίπολης, δίνοντας νερό από τα Μινωϊκά χρόνια μέχρι και σήμερα.

16. Οροπέδιο Ζήρου 

Το οροπέδιο της Ζήρου βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τμήμα του πάρκου και καταλαμβάνει σημαντική έκταση που φιλοξενεί τον ομώνυμο οικισμό, μικρό εποχιακό τέλμα, καθώς και πολυάριθμες καλλιέργειες και ανθρώπινες δραστηριότητες.

17. Καρστικές γλυφές 

Στα ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή που βρίσκονται στην παραλία Κατσουνάκι παρατηρούνται χαρακτηριστικές μορφές επιφανειακής, καρστικής διάβρωσης, οι γλυφές. Αυτές αποτελούν φυσικές αυλακώσεις στις εκτεθειμένες επιφάνειες των ασβεστολίθων που προκλήθηκαν από τη διαβρωτική ικανότητα του νερού της βροχής που κυλάει πάνω τους όταν βρέχει!

18. Δολίνη Λαμνώνι 

Το οροπέδιο Λαμνώνι είναι ένα μικρό αλλά όμορφο οροπέδιο ανατολικά της Ζήρου στο οποίο η φύση και οι ανθρώπινες δραστηριότητες συνυπάρχουν αρμονικά για αιώνες. Σχηματίζεται από την καρστική αποσάθρωση των ασβεστολιθικών πετρωμάτων της ενότητας της Τρίπολης.