Μενού Κλείσιμο

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ

36. Πλακώδεις Ασβεστόλιθοι Κάβο Σίδερο 

Η τοποθεσία Πλακούρες είναι η μοναδική εντός του Πάρκου όπου εμφανίζονται τα πλακώδη μάρμαρα των «Πλακωδών Ασβεστολίθων», δηλαδή η κατώτατη τεκτονικά γεωλογική ενότητα της Κρήτης. Τα πετρώματα είναι εντυπωσιακά τόσο για τις γεωμετρικές τους δομές, όσο και για το πλήθος των πυριτικών ενστρώσεων και απολιθωμάτων (σπόγγων) που περιέχουν.

37. Πλακώδεις Ασβεστόλιθοι 

38. Σχιστόλιθοι Μεγάλης Κεφάλας 

Η καταπληκτική παραλία της Μεγάλης Κεφάλας βρίσκεται αρκετά νότια του Βάι και η μοναδική πρόσβαση σε αυτήν είναι μέσω πεζοπορικού μονοπατιού (γεωδιαδρομή 14). Στα πρανή της παραλίας εμφανίζονται τα πολύχρωμα μεταμορφωμένα πετρώματα της ενότητας των Φυλλιτών – Χαλαζιτών τα οποία δημιουργούν ένα μοναδικό παραθαλάσσιο τοπίο.

39. Ερυθροί Μεταπηλίτες Αδραβάστων 

Ένα πολύ χαρακτηριστικό πέτρωμα με πολύ εντυπωσιακό σκούρο ερυθρό έως μωβ χρώμα είναι οι ερυθροί μεταπηλίτες (φυλλίτες) που ανήκουν στην ενότητα των Φυλλιτών – Χαλαζιτών. Εμφανίζονται σε πολλά σημεία εντός του πάρκου, αλλά η πιο χαρακτηριστική τους εμφάνιση βρίσκεται στο δρόμο από Καρύδι προς Αδραβάστους.

40. Πολύχρωμα Μεταμορφωμένα Μαριδάτης 

Η παραλία Μαριδάτη βρίσκεται βόρεια του κόλπου του Κουρεμένου και είναι από παλιά γνωστή για τα ξεχωριστά πολύχρωμα πετρώματά της. Πρόκειται για πολύχρωμους σχιστόλιθους και άλλα μεταμορφωμένα πετρώματα της ενότητας Φυλλιτών – Χαλαζιτών.

41. Φλύσχης της Τρίπολης 

Λίγο πριν το χωριό Χαμαίτουλο, στα πρανή του δρόμου Ζήρος – Ξερόκαμπος, εμφανίζεται ο φλύσχης της ενότητας Τρίπολης. Ο φλύσχης περιλαμβάνει αργιλικούς σχιστόλιθους και μεταψαμμίτες με χαρακτηριστικό ανοιχτό πράσινο έως γκριζοκίτρινο χρώμα. Στη συγκεκριμένη θέση παρατηρούνται και οι ασβεστόλιθοι της ανώτερης τεκτονικά ενότητας της Μαγκασάς οι οποίοι είναι επωθημένοι πάνω στον φλύσχη.

42. Παραλία Άργιλος 

Νότια του Ξερόκαμπου υπάρχει η γνωστή παραλία Άργιλος στην οποία εμφανίζονται οι Πλειοκαινικές μάργες. Οι μάργες αυτές έχουν δύο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά: περιέχουν υψηλό ποσοστό αργίλου και είναι έντονα κερματισμένες. Ως εκ τούτου αποσπώνται εύκολα με το χέρι και χρησιμοποιούνται από τους λουόμενους για επάλειψη του σώματός τους με φυσική άργιλο!

43. Στρώματα Καλαβρού 

Στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Καλαβρός εμφανίζονται πολύ χαρακτηριστικά τα ανώτερα πετρώματα της ομάδας των Πλακωδών Ασβεστολίθων της Κρήτης. Τα πετρώματα αυτά είναι ασβεστοφυλλίτες, φυλλίτες και μάρμαρα τα οποία αποτελούν τον μεταφλύσχη της ομάδας αυτής με ηλικία κάτω Ολιγοκαινική (30 εκατ. χρόνια), ενώ κατά θέσεις εμφανίζουν ίχνη από θαλάσσιους οργανισμούς της περιόδου αυτής. Αποτελούν σταδιακή μετάβαση από τα υποκείμενα μάρμαρα των Πλακωδών ασβεστολίθων ενώ καλύπτονται με ρήγμα από τα υπερκείμενα πετρώματα των Φυλλιτών-Χαλαζιτών. Στην Κρήτη ο μεταφλύσχης έλαβε το όνομα στρώματα Καλαβρού γιατί στη θέση αυτή μελετήθηκαν για πρώτη φορά στο νησί τα πετρώματα αυτά.

44. Βαρίσκια Μεταμορφωμένα Χαμεζίου 

Τα Βαρίσκια (ή Ερκύνεια) Πετρώματα της Σητείας περιλαμβάνουν πολύ υψηλού βαθμού μεταμόρφωσης πετρώματα, όπως αμφιβολίτες, μαρμαρυγιακούς σχιστολιθους, γνεύσιους και μετακροκαλοπαγή, των οποίων η ηλικία μεταμόρφωσης έχει προσδιοριστεί σε 300 εκ. χρόνια πριν από σήμερα (Άνω Λιθανθρακοφόρο), την εποχή που λάμβανε χώρα ο Βαρίσκιος (ή Ερκύνειος) κύκλος ορογένεσης (πολύ πριν τον Αλπικό). Αποτέλεσμα της έντονης αυτής μεταμόρφωσης (σε μεγάλες συνθήκες θερμοκρασίας) είναι η δημιουργία ιδιαίτερων ορυκτών όπως οι γρανάτες, ο κυανίτης, ο σταυρόλιθος και άλλα. Πρόκειται για μία από τις ελάχιστες θέσεις στον Ελληνικό χώρο που έχουμε προαλπικά πετρώματα με προαλπική μεταμόρφωση. Επικραττεί η άποψη ότι πιθανότατα αποτελούν τμήμα του προαλπικού υποβάθρου, πάνω στο οποίο δημιουργήθηκαν τα πετρώματα της ενότητας Τρίπολης.

45. Βιολετί Σχιστόλιθοι 

Στην περιοχή του Μόχλου και πιο χαρακτηριστικά στο λιμανάκι που βρίσκεται δυτικά του παραθαλάσσιου οικισμού, παρατηρούνται οι Βιολετί Σχιστόλιθοι που ανήκουν στην ενότητα των Φυλλιτών – Χαλαζιτών s.s. με τη στενή έννοια. Πρόκειται για πολύ παλιά πετρώματα, που δημιουργήθηκαν πριν από 270 – 260 εκ. χρόνια πριν από σήμερα (Κάτω – Μέσο Πέρμιο) και που αποτελούνται από μία σειρά έντονα μεταμορφωμένων πολύχρωμων υλιόλιθων και σχιστόλιθων με εντυπωσιακό μωβ, κόκκινο, πράσινο και/ή καφέ χρώμα, με μικρές ενστρώσεις πελαγικών ασβεστολίθων στα ανώτερα στρώματα.

46. Εβαπορίτες Τριαδικού 

47. Εβαπορίτες Μεσσηνίου