Μενού Κλείσιμο

ΓΕΩΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΓΕΩΤΟΠΟΙ

84. Αρχαίο Λατομείο Πετροκοπιό 

Στη θέση Καλαμάκι βρίσκεται το αρχαίο λατομείο Πετροκοπιό, το οποίο λέγεται ότι έδωσε δομικό υλικό για την παρακείμενη Αρχαία Ίτανο. Στο λατομείο φαίνονται χαρακτηριστικά οι τεχνητές τομές καθώς και παρατημένες κολώνες.

85. Αρχαίο Λατομείο Κατσουνάκι 

Στην παραλία Κατσουνάκι και επί του μονοπατιού που οδηγεί στην Κάτω Ζάκρο (γεωδιαδρομή 11) βρίσκεται αρχαίο λατομείο σε μία εμφάνιση συμπαγοποιημένων, αιολικών ψαμμιτών του Πλειστοκαίνου, οι οποίοι εξορύσσονται σχετικά εύκολα καθώς είναι μαλακό πέτρωμα λόγω των πολυάριθμων πόρων τους.

86. Αρχαίο Λατομείο Μαλάμουρες 

Στο μέσον περίπου του μονοπατιού που οδηγεί από την παραλία Κατσουνάκι στην Κάτω Ζάκρο (γεωδιαδρομή 11) βρίσκεται ακόμα αρχαίο λατομείο σε μία εμφάνιση συμπαγοποιημένων, αιολικών ψαμμιτών του Πλειστοκαίνου, οι οποίοι εξορύσσονται σχετικά εύκολακαθώς είναι μαλακό πέτρωμα λόγω των πολυάριθμων πόρων τους.

87. Αρχαίο Λατομείο Πελεκητά 

Στο μέσον περίπου του μονοπατιού που οδηγεί από την Κάτω Ζάκρο στην παραλία Καρούμες (γεωδιαδρομή 12) και σε κοντινή απόσταση από το σπήλαιο Πελεκητά, βρίσκεται το ομώνυμο αρχαίο λατομείο. Αυτό αναπτύσσεται σε συμπαγοποιημένους, αιολικούς ψαμμίτες του Πλειστοκαίνου, οι οποίοι εξορύσσονται σχετικά εύκολα καθώς είναι μαλακό πέτρωμα λόγω των πολυάριθμων πόρων τους. Πάνω στα πετρώματα της περιοχής υπάρχουν αρκετά ίχνη της εξορυκτικής δραστηριότητας που έλαβε χώρα στο παρελθόν.

88. Λατομείο Αρχαίας Πραισσού 

89. Αρχαίο Λατομείο στα Κιόνια 

90. Αρχαίο Λατομείο Μαζιδά