Μενού Κλείσιμο

ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΚΑΙΝΟΥ

76. Κοράλλια Καρούμες 

Βόρεια της παραλίας Καρούμες και στη θέση Μαυρομούρη, παρατηρούνται απολιθωματοφόροι βιοκλαστικοί ασβεστόλιθοι του Μειοκαίνου με κοράλλια.

77. Απολιθώματα Ζου 

78. Εχινοειδή και δίθυρα Αγία Φωτιάς