Ποιοι συμμετέχουν στο ΓΕΩΤΟΠΙΑ;

Επικεφαλής εταίρος του Έργου είναι ο Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικοπολιτιστικής Ανάπτυξης Σητείας (ΔΟΚΑΣ) και εταίροι είναι το Πανεπιστήμιο Κρήτης (με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας), το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης Κύπρου, το Τμήμα Δασών Κύπρου και η Αναπτυξιακή Τροόδους.

Η σύνθεση του εταιρικού σχήματος δεν είναι τυχαία… Πρόκειται για τους φορείς που προώθησαν στο παρελθόν τις προσπάθειες οργάνωσης/προετοιμασίας των περιοχών τους προς την κατεύθυνση της δημιουργίας Γεωπάρκων. Επιπλέον, και στις δύο περιπτώσεις (Κρήτη-Κύπρος) διασφαλίζεται τόσο η επιστημονική επάρκεια του εταιρικού σχήματος (Πανεπιστήμιο - Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης-Τμήμα Δασών) όσο και η διείσδυση στην τοπική κοινωνία (ΔΟΚΑΣ-Αναπτυξιακή Τροόδους: Αναπτυξιακές εταιρίες) κάτι που αποτελεί βασική προϋπόθεση ίδρυσης Γεωπάρκου.

Ο συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός του έργου και για τις δύο περιοχές είναι 881.823,33 ευρώ.

  • ΔΟΚΑΣ : 178.000,00
  • Πανεπιστήμιο Κρήτης-ΕΛΚΕ-ΜΦΙΚ : 170.000,00
  • Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης Κύπρου : 108.000,00
  • Αναπτυξιακή Τροόδους Κύπρου : 98.000,00
  • Το Τμήμα Δαδών Κύπρου : 327.823,33