Παραδοτέα

Το έργο περιλαμβάνει 47 παραδοτέα (δράσεις και έργα):

  • Ο ΔΟΚΑΣ έχει 8
  • Το Πανεπιστήμιο Κρήτης-ΕΛΚΕ-ΜΦΙΚ έχει 17
  • Το τμήμα γεωλογικής επισκόπησης Κύπρου έχει 6
  • Τη Αναπτυξιακή Τροόδους Κύπρου έχει 13
  • Το Τμήμα Δαδών Κύπρου έχει 3


Αλλά τι πρόκειται να υλοποιηθεί;

Α. η εκπόνηση δύο διαχειριστικών σχεδίων και σχεδίων δράσης, ένα για κάθε περιοχή (κατά τα πρότυπα των Γεωπάρκων της UNESCO), 

Β. η δημιουργία δύο κέντρων ερμηνείας και διαχείρισης των γεώτοπων (τα οποία θα λειτουργούν ως κέντρα ενημέρωσης – πληροφόρησης των επισκεπτών, φιλοξενίας ειδικών ομάδων, προβολών-παρουσιάσεων κ.λπ.),

Γ. η δημιουργία υπαίθριων γεωλογικών μουσείων (διαδρομές που συνδέουν τα μοναδικά γεωλογικά φαινόμενα των γεωπάρκων και έκδοση ειδικών εντύπων)

Δ. η δημιουργία Μουσείου Φυσικής Ιστορίας στη Ζάκρο της Σητείας,

Ε. Ανταλλαγές – εκπαιδεύσεις μεταξύ των υπευθύνων διαχείρισης των κέντρων πληροφόρησης.

Στ. Δράσεις προβολής-δημοσιότητας (ντοκιμαντέρ, έντυπα, αφίσες, οδηγοί τσέπης, έντυπα κ.λπ.) με σκοπό την γνωστοποίηση στο ευρύ κοινό της ύπαρξης και λειτουργίας τόσο σημαντικών γεώτοπων.