Τρίπολη (Τs?-E)

Ηλικία: από ανώτερο τριαδικό έως ανώτερο κρητιδικό

Περιλαμβάνει μία πολύ μεγάλη ακολουθία από ασβεστόλιθους και δολομίτες. Όλα της τα πετρώματα έχουν σχηματιστεί σε περιβάλλον ρηχής θάλασσας (νηρητικοί) και περιέχουν πλήθος χαρακτηριστικών απολιθωμάτων. Παρουσιάζουν πολύ έντονα φαινόμενα καρστικής διάβρωσης φιλοξενώντας σχεδόν το σύνολο των καρστικών γεωμορφών όπως τα σπήλαια και τα φαράγγια, ενώ δημιουργούν τους υδροφόρους ορίζοντες της περιοχής.

Φλύσχης (f)

Ηλικία: ανώτερο ηώκαινο

Τα πετρώματα του φλύσχη της ενότητας Τρίπολης παρουσιάζουν χαρακτηριστικές εμφανίσεις στις περιοχές Κάτω Ζάκρος, Καρούμπες, Μαυρός Κάμπος, Σκαλιά, Αγία Ειρήνη, Δρόμος Ξερόκαμπος – Κάτω Ζάκρος. Περιλαμβάνουν μεταμορφωμένους και κατά θέσεις πτυχωμένους ψαμμίτες, αργιλικούς σχιστόλιθους και άλλα μεταμορφωμένα κλαστικά υλικά.