Πετρώματα πλειστόκαινου (Pt)

Πετρώματα πλειστόκαινου
Ηλικία: κάτω – άνω πλειστόκαινο (περίπου 1,806 – 0,126 εκ χρόνια πριν από σήμερα).

Τα πετρώματα του πλειστόκαινου είναι τα πιο πρόσφατα και περιλαμβάνουν κατά κύριο λόγο ψαμμίτες και κροκαλοπαγή με ασβεστιτική συνδετική ύλη. Πρόκειται για θαλάσσια κλαστικά και βιοκλαστικά ιζηματογενή πετρώματα που περιέχουν κλάστες όλων των μεγεθών (από άμμο μέχρι κροκάλες) καθώς και άφθονα τεμάχη απολιθωμένων οργανισμών, όπως εχινόδερμα, γαστρόποδα και δίθυρα.

Συναντώνται περισσότερο στις παραθαλάσσιες περιοχές του πάρκου και ειδικότερα στον Ξερόκαμπο, στην Άμπελο, στην Κάτω Ζάκρο, στις παράκτιες περιοχές του Τραόσταλου και στον κόλπο Καρούμες.