Πετρώματα πλειόκαινου (Pl)

Πετρώματα πλειόκαινου
Ηλικία: κάτω – άνω πλειόκαινο (περίπου 5,332 – 2,588 εκ χρόνια πριν από σήμερα).

Περιλαμβάνει καλά στρωμένες ομοιογενείς ανοιχτές λευκές έως πρασινωπές μάργες που περιέχουν θραύσματα από κελύφη απολιθωμένων οργανισμών.
Εντός του πάρκου η πιο χαρακτηριστική εμφανίση βρίσκεται στην παραλία Άργιλος στον Ξερόκαμπο, ενώ μικρότερες εμφανίσεις παρατηρούνται κατά μήκος του μονοπατιού Κατσουνάκι – Κάτω Ζάκρος όπως στον μικρό κόλπο Ρούσσο Σπάσμα.