Πλακώδεις Ασβεστόλιθοι (J?–Ek)

Ηλικία: από μέσο ιουρασικό (δογγέριο: περίπου 175 εκατομμύρια χρόνια πριν από σήμερα) έως ανώτερο ηώκαινο (πριαμπόνιο: περίπου 37 εκατομμύρια χρόνια πριν από σήμερα).

Η ενότητα των «Πλακωδών Ασβεστολίθων», γνωστή και ως «Plattenkalke» ή ως «Μάνης – Κρήτης» είναι η σχετικά αυτόχθονη της Κρήτης με την έννοια ότι βρίσκεται τοποθετημένη στη βάση του οικοδομήματος των αλλεπάλληλων τεκτονικών καλυμμάτων που δομούν τη μεγαλόνησο. Πρόκειται για πελαγικούς, λεπτοστρωματώδεις μεταμορφωμένους ασβεστόλιθους (μάρμαρα) με πυκνά και εντόνως αισθητά τα επίπεδα στρώσεως. Διαμέσου των επιπέδων στρώσεως παρεμβάλλονται κερατόλιθοι και κόνδυλοι πυριτίου.

Εντος του Γεωπάρκου, οι πλακώδεις ασβεστόλιθοι εμφανίζονται μόνο στο βορειοανατολικό άκρο του και ειδικότερα στον δρόμο προς το Κάβο Σίδερο.