Φυλλίτες – Χαλαζίτες (Phq)

Ηλικία: από ανώτερο πέρμιο έως κάρνιο

Περιλαμβάνει μεταμορφωμένα πετρώματα κυανοσχιστολιθικού τύπου και βρίσκεται τεκτονικώς επωθημένη πάνω στην προηγούμενη. Εκτός από μεταμορφωμένα, τα πετρώματα της ενότητας αυτής είναι και εντόνως τεκτονισμένα. Εκτός της μεταμόρφωσης κυανοσχιστολιθικού τύπου έχουν υποστεί και μεταγενέστερη ανάδρομη πρασινοσχιστολιθικής φάσης.

Στην περιοχή του γεωπάρκου τα πιο χαρακτηριστικά πετρώματα είναι φυλλίτες, σχιστόλιθοι, χαλαζίτες με εντυπωσιακές εμφανίσεις πάνω από το χωριό Καρύδι και στις παραλίες νοτίως του Βάι, καθώς και στην παραλία Μαριδάτη. Επίσης, περιλαμβάνουν μετακροκαλοπαγή με σαφή προσανατολισμό των κροκάλων και άλλα μεταμορφωμένα κλαστικά ιζηματογενή πετρώματα με εντυπωσιακότερες τις εμφανίσεις στο ρέμα νοτίως του Βάι, καθώς και τα χαρακτηριστικά κόκκινα μάρμαρα στην περιοχή του Βάι και της Μονής Τοπλού.

Από τα πιο χαρακτηριστικά και εντυπωσιακά πετρώματα της ενότητας είναι και οι ερυθροϊώδεις έως βυσσινόχροι (μωβ) αργιλικοί σχιστόλιθοι και φυλλίτες με ελάχιστη έως καθόλου μεταμόρφωση, αλλά με έντονη σχιστοποίηση (πυκνά επίπεδα σχιστότητας). Οι πιο χαρακτηριστικές εμφανίσεις βρίσκονται πάνω και γύρω από την Επάνω Ζάκρο, εντός του φαραγγιού της Κάτω Ζάκρου και πέριξ του Καρυδίου με πολύ εντυπωσιακά και ασυνήθιστα μωβ πετρώματα.