Μαγκασά (J-E)

Ηλικία: από το μέσο ιουρασικό έως το ανώτερο λουτήσιο.

Η ενότητα της Μαγκασάς αντιστοιχεί στην ενότητα Πίνδου στην Κρήτη. Περιλαμβάνει μικρολατυποπαγείς και ωολιθικούς πελαγικούς ανοιχτόχρωμους ασβεστόλιθους.

Στην περιοχή του γεωπάρκου εμφανίζονται πέριξ του χωριού Μαγκασά (Βρυσίδι) εξ ου και το όνομά τους, ενώ έχουν έντονες εμφανίσεις στην παραλία της Αγίας Ειρήνης, στην περιοχή μεταξύ Ζήρου και Σίτανου, καθώς και στο οροπέδιο πλατύβολο όπου το σπήλαιο Άνω Περιστεράς. Οι ασβεστόλιθοι της ενότητας Μαγκασά είναι τεκτονικώς επωθημένοι πάνω στην ενότητα της Τρίπολης, στις περισσότερες θέσεις επί του φλύσχη της, αλλά και απευθείας πάνω στους ασβεστόλιθούς της.