Απολιθώματα πλειστόκαινου

Η εποχή του πλειστόκαινου αντιπροσωπεύεται στην περιοχή του πάρκου από απολιθωμένα σκελετικά τεμάχη θηλαστικών που κάποτε έζησαν εκεί. Τα θηλαστικά αυτά περιλαμβάνουν κυρίως:

  • Ελάφια (Candiacervus cretensis)
  • Ιπποπόταμους (Hippopotamus creutzburgi)
  • Ελέφαντες (Elephas antiquus)
  • Ποντίκια (Kritimys catreus, Kritimys, Clemmys)

Τα τεμάχη οστών αυτών των ζώων κατά κύριο λόγο έχουν βρεθεί σε σπήλαια και καρστικές οπές, που δημιουργήθηκαν στους ασβεστολιθικούς όγκους της περιοχής, και ειδικότερα στα λεπτά ερυθρά αργιλικά ιζήματα που σκεπάζουν τον πυθμένα τους. Τέτοιες θέσεις έχουν εντοπιστεί περιμετρικά του όρους Τραόσταλος, περιμετρικά του κόλπου Καρούμπες, στον λόφο Φανγκρόμουρο και στον Ξερόκαμπο.

Σε κάποιες περιοχές κατ’ εξαίρεση έχουν εντοπιστεί και ανάλογα απολιθώματα σε επιφανειακές εμφανίσεις (πάγκους) αυτών των ερυρθών αργιλικών ιζημάτων, όπως στην Κάτω Ζάκρο και στο Φανγκρόμουρο.

Εκτός από θηλαστικά, το πλειστόκαινο στην περιοχή περιλαμβάνει και απολιθώματα θαλάσσιων οργανισμών όπως πχ δίθυρα (Glycimeris) στην περιοχή του κόλπου Άμπελος στον Ξερόκαμπο, στην παραλία Κατσουνάκι, και σε όλο το παραλιακό μέτωπο από τον Ξερόκαμπο έως και τον κόλπο Καρούμπες εντός των πλειστοκαινικών ιζημάτων που έχουν αποτεθεί επί των θαλάσσιων αναβαθμίδων.