Απολιθώματα Αλπικής Ηλικίας

Από τα πιο χαρακτηριστικά απολιθώματα της εποχής του κρητιδικού είναι οι ρουδιστές. Στην περιοχή του πάρκου εντοπίζονται σε αρκετές θέσεις εντός των κρητιδικών ασβεστολίθων της ενότητας Τρίπολης, με χαρακτηριστικότερη εμφάνιση εντός του φαραγγιού πάνω από την πηγή της Επάνω Ζάκρου.